Zakelijk

 

Kunstbemiddeling zorgt voor een optimaal contact tussen klant en kunstenaar.
In de praktijk komt het neer op:

Samenstellen kunstcollectie voor bedrijven, theaters en kantoren

Bemiddelen tussen kunstenaar en particulier verzamelaar

Aan- en verkoop van kunstwerken

Realiseren van opdrachten aan kunstenaars

Promotie van kunstenaars, bemiddelen bij exposities

Adviseren bij plaatsing beeldhouwwerken en ophangen schilderijen

Zoeken van passende geschenken bij jubilea, herdenkingen, andere festiviteiten

Ontwikkelen van internetsites voor kunstenaars, toegang en plaatsing op het net via onze eigen server